Người đẹp Hương Giang có biết kinh doanh?

Cần chứng minh ý kiến của bạn bằng những dẫn chứng cụ thể.
2 câu trả lời 2