Câu đố giống và khác câu hỏi chổ nào?

1. Quả đất phải quay bao nhiêu vòng mới được 1 vòng quanh mặt trời? 2. Một cô gái xinh xắn cùng bạn trai là phóng viên vào công viên đi dạo. Qua chuồng cọp, cô gái cứ tấm tắc khen anh cai cọp rằng tài. Rồi tới chuồng voi, cô gái không ngớt khen anh quản tượng. Tức quá anh chàng liền nói. - Ăn thua gì so với anh,... hiển thị thêm 1. Quả đất phải quay bao nhiêu vòng mới được 1 vòng quanh mặt trời?

2. Một cô gái xinh xắn cùng bạn trai là phóng viên vào công viên đi dạo. Qua chuồng cọp, cô gái cứ tấm tắc khen anh cai cọp rằng tài. Rồi tới chuồng voi, cô gái không ngớt khen anh quản tượng. Tức quá anh chàng liền nói. - Ăn thua gì so với anh, anh còn ngủ cùng với báo mà không sợ gì...
Theo bạn thì anh chàng này nói có đúng không?

3. Tại sao phần lớn phụ nữ tóc tốt hơn tóc đàn ông?
5 câu trả lời 5