Môn nguyên lý kế toán?

Bạn nào hay anh chị nào júp mình jải câu này với. Côg ty A mua 8.500 đvị mặt hàg C. giá mua chưa thuế 64/đv Bao bì tính já riêng 2720 Thuế VAT 10%: Tiền hàg đã trả ngay = tien vay ngân hàg. Số hàg trrên xử lý * 1/2 gửi bán thẳng cho K, giá bán chưa thúê 72/dv, thuế 10%. Chi phí vận chuyển trả thay K... hiển thị thêm Bạn nào hay anh chị nào júp mình jải câu này với.
Côg ty A mua 8.500 đvị mặt hàg C.
giá mua chưa thuế 64/đv
Bao bì tính já riêng 2720
Thuế VAT 10%:
Tiền hàg đã trả ngay = tien vay ngân hàg. Số hàg trrên xử lý
* 1/2 gửi bán thẳng cho K, giá bán chưa thúê 72/dv, thuế 10%. Chi phí vận chuyển trả thay K là 560 =tmặt.
Mong mọi ng júp đỡ tận tình. THANKS
1 câu trả lời 1