Cái gì mà khi nó không có tên thì nó cũng được gọi như khi nó có tên?

Cập nhật: Chịu khó suy nghĩ đi.
Đây là một loại vũ khí ngày xưa và bây giờ người ta vẫn còn dùng và hay dùng nhất trong thi đấu thể thao.
9 câu trả lời 9