HÌNH THỨC NÀO MÀ CON NGƯỜI ĐÃ PHÁ HỦY MÔI TRƯỜNG SỐNG?

ZÚP NHÉ^^
10 câu trả lời 10