Môn nguyên lý kế toán!!!! Mong các bạn giúp đỡ?

Các bạn júp mình định khoản mấy cái này với 1, Mua 1 lô hàng 1000 cái +giá mua chưa thuế là: 100, +VAT 10% Tiền hàng chưa thanh toán Nhập kho fát hiện thiếu 50 cái. Fát hiện do lỗi của ng Bán.DN chấp nhận nhập kho số thực nhận. Còn lại bắt ng bán bồi thường theo giá mua. <DN tính thuế theo... hiển thị thêm Các bạn júp mình định khoản mấy cái này với
1, Mua 1 lô hàng 1000 cái
+giá mua chưa thuế là: 100,
+VAT 10%
Tiền hàng chưa thanh toán
Nhập kho fát hiện thiếu 50 cái.
Fát hiện do lỗi của ng Bán.DN chấp nhận nhập kho số thực nhận. Còn lại bắt ng bán bồi thường theo giá mua. <DN tính thuế theo pp khấu trừ>

2, Thêm câu hỏi nữa. Chiết khấu thương mại mà DN dành cho ng mua thì khi nào trừ vào giá bán. Khi nào cho vào tk "chiết khấu TM". Cô mình nói một lần nhưg mình ko nhớ.
Mong các bạn giúp mình!! Cảm ơn trc. ><
Cập nhật: Cám ơn bạn nhé!! Mình cũg hơi hiểu ở câu 1 rồi!! :D. Nhưg câu 2 bạn nói mình ko hiểu.
<Mình ko hiểu thì mình cũg ko dám pm nick của pạn đâu vì tên nick của bạn đóa!! :)>
1 câu trả lời 1