Tại sao bạn tin vào kinh thánh (Thiên chúa giáo)?

Tôi theo học trường đạo (Ki tô giáo) từ nhỏ cho tới lớp 10, tôi xin bố mẹ tôi sang học trường ngoài vì khi càng đọc, càng biết nhiều về kinh thánh thì tôi, ngay từ thời đó, đã thấy nhiều bất cập và mất đi long tin về Thiên Chúa . Khi lên đại học, Hiện tôi ở nước ngoài, tôi có dịp vào thư viện của trường tôi để... hiển thị thêm Tôi theo học trường đạo (Ki tô giáo) từ nhỏ cho tới lớp 10, tôi xin bố mẹ tôi sang học trường ngoài vì khi càng đọc, càng biết nhiều về kinh thánh thì tôi, ngay từ thời đó, đã thấy nhiều bất cập và mất đi long tin về Thiên Chúa . Khi lên đại học, Hiện tôi ở nước ngoài, tôi có dịp vào thư viện của trường tôi để nghiên cứu, và khi càng nghiên cứu về tôn giáo tôi càng không còn lòng tin gì về Thiên Chùa Giáo nữa, Và ngược lại, càng đọc nhiều về triết lý nhà Phật, được dịch ra tiếng nước ngoài, tôi lại càng thấy cao siêu và gần gũi hơn. Tôi nhận thấy Kinh Thánh, nhất là cựu ước, được soạn ra để doạ nạt những người ở thời kỳ mà nhận thức của người dân chưa cao, và còn nhiều mê tín dị đoan. Tựa như răn đe một đứa con nít bằng roi đòn nếu nó không nghe vậy. Sau đây là một vài điều (trong cả ngàn điều – nếu kể hết sẻ không đủ chỗ) trong Kinh thánh mà tôi cảm thấy khó chiu bắt đầu bằng:
1. Bạn nghĩ nếu Adam và Eva KHÔNG ăn trái cấm, bạn có nghĩ là ta sẽ cũng như những con thú vật khác, không biết phải trái, tốt xấu, thiện, ác, mắc cở là tốt? Vì có ý trí, nhận thức, ta mới hơn loài thú vật. Như vậy thì chúng ta bây giờ chỉ là sống đời sống một con mèo ở trong nhà của ông chủ chúng ta thôi. Khi đói thì ta meo meo, khi no thì nằm một xó chờ tới lúc đói. Bạn thích được như vậy sao?
2. Có phải Chúa muốn chúng ta loạn luân? Kinh Thánh đấy những câu chuyện loạn luân (Con cái của Adam va Eva phải lấy nhau mới sinh thêm được nữa, Lot ngủ với những cô con gái của ông, Nahor lấy cháu gái ruột Gen 11:29, Abraham lấy em cùng cha Gen 20:12, Amram lấy cô ruột Jochebed để đẻ ra Aaron và Moses Exod 6:20, Chúa ra lệnh đàn bà con gái phải lấy người trong họ Cha của mình Num 36:5 - 12), sau nay Leviticus 18 20 và Deuteronomy mới chống lại loạn luân, vậy có mâu thuẫn không?. Theo khoa học, thì nếu anh em bố mẹ cứ lấy nhau , chỉ trong vài thế hệ, gien (AND) của chúng ta sẽ ra sao chắc bạn cũng biết.
3. Cho phép bố bán con gái làm nô lệ (Exodus 21:7-11)
4. Phải Giết:
- Những ai không nghe lời thầy tu (Deuterenomy 17:12)
- Những ai cho là phù thuỷ (Exodus 22:17)
- Những người đồng tính (Leviticus 20:13)
- Những người làm nghề thầy bói bằng cách ném đá (Leviticus 20:27)
- Những ai đánh/chửi cha mẹ mình (Exodus 21:15/Proverbs 20:20/Leviticus 20:9)
- Những ai gian dâm (Leviticus 20:10)
- Con gái thầy tu, nếu thông dâm phải chịu thiêu sống (Leviticus 21:9)
- Giết tất cả những ai không tin Chúa (2 Chronicles 15:12-13)
- Những Tiên Tri giả (Zhecharia 13:3)
- Giết và đốt cả làng và sinh vật trong làng nếu làng đó có một người không tin chúa (Deuteronomy 13:13)
- Giết Tất cả các cô gái đã không còn trinh trong ngày cưới bằng ném đá (Deuteronomy 13:7-12)
- Giết anh em ruột, bà con, họ hang, bạn bè nếu họ có ý định truyền tín ngưỡng khác cho bạn không thương xót (Deuteronomy 13:7-12)
- Giết những đứa bé vô tội chỉ để Mose và dân Do Thai được thả, Bộ Chúa không co cách nào khác hay hơn sao? Tại sao ban Mose làm phép rẽ biển thay vì làm phép cho tất cả dân do thái bay ra khỏi ai cập, có tiện lợi hơn hay không? Như vậy sẻ không phãi giết những em bé, nó có tội tình gì? Sao không giết Pharaoh đi.
- Làm lũ lụt, giết vô số kể chỉ vì họ không thờ phượng mình, trong đó có cả những em bé sơ sinh. Giống như một bạo chúa. So với chúa trời, Tần Thuỷ Hoàng là một nhân vật hiền từ nhân hậu.
Đương nhiên bây giờ không ai làm vậy, nhưng đã có cả triệu người bên âu châu chết oan vì những lời trên trong Kinh Thánh ở thời trung cổ. Thập tự chinh, v.v. May là bây giờ ta không làm theo như vậy nữa, nhưng ta có bị tội là không nghe theo lời Chúa không?
10 câu trả lời 10