Dự định cho năm mới? Làm sao để thực hiện?

Chúng ta đang đi tới những thời khắc cuối cùng của 2009. Một năm mới sắp đến chỉ trong vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Bạn đã đặt cho mình những dự định cho năm 2010 chưa? Thường thì đến nửa sau của năm, các dự định ban đầu càng bị lãng quên, câu hỏi đặt ra là: 1. Các dự định đặt ra nên như thế nào? 2. Làm thế... hiển thị thêm Chúng ta đang đi tới những thời khắc cuối cùng của 2009. Một năm mới sắp đến chỉ trong vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Bạn đã đặt cho mình những dự định cho năm 2010 chưa? Thường thì đến nửa sau của năm, các dự định ban đầu càng bị lãng quên, câu hỏi đặt ra là:

1. Các dự định đặt ra nên như thế nào?

2. Làm thế nào để chúng ta có thể giữ được quyết tâm thực hiện các dự định đó trong suốt cả năm?
95 câu trả lời 95