Xin hỏi cách dò kênh Ti vi bằng An-ten chảo?

An-ten chảo Ti vi nhà tôi chỉ bắt được có mấy kênh: Thuần Việt, Gia đình, còn các kênh khác như VTV1, VTV2, VTV3 thì không bắt được.
2 câu trả lời 2