Bảo hiểm xả hội cho ngừoi làm công ty nhà nơớc ?

Ba tôi 46t đã làm cho cong ty nhà nước được 26 năm .bây giờ ba tôi muốn lãnh 1 lần tiền bảo hiểm . như vậy ba tôi phải lảnh ở đâu và bao nhiêu tuổi mới lãnh được . cùng số tiền bảo hiểm là bao nhiêu tháng tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xả hội ????? giúp tui nhá . thks máy bạn nhiều .............
5 câu trả lời 5