Đố cả nhà biết cái này là cái gì?

Cái gì mà khô thì xỏ vào được ướt thì không xỏ vào được
Cập nhật: Chà vẫn chưa thấy ai có câu trả lời đúng
16 câu trả lời 16