Cả nhà ơi cùng suy nghĩ nha?

Tại sao cấu tạo như nhau mà “Dưới cằm gọi là râu, trên đầu gọi là tóc, những nơi... hiểm hóc thì gọi là lông”?
Cập nhật: Giả sử như ta gọi lông lảo đạo sĩ dài quá nhĩ " nguyên bản nó là râu "
22 câu trả lời 22