Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 39_ Tìm hiểu về HIV/AIDS?

Các bạn ơi! Giúp mình với cuộc thi viết thư UPU lần thứ 39 với! Đề bài là: Em hãy viết thư cho một ai đó để giải thích vì sao hiểu biết về AIDS là tự bảo vệ mình trước căn bệnh này là rất quan trọng. Thanks nhìu nha!!!!!
1 câu trả lời 1