Chim đồi mồi là chim gì ? [ phú ông xin đổi con chim đồi mồi ] cám ơn !?

người mù nằm mơ như thế nào nhỉ ? xin cám ơn !
3 câu trả lời 3