Help!!!giúp em với thứ 7 em phải nộp rùi...!!!thanks!!!?

Bài viết thư UPU lần thứ 39
Đề bài:hãy viết thư cho một người bạn nào đó để nói vì sao việc hiểu biết về AIDS và tự bảo vệ mình trước căn bệnh này là rất quan trọng
(nhớ viết dài vào nhé...)
3 câu trả lời 3