Ẩn danh
Ẩn danh đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênHóa học · 1 thập kỷ trước

Chất nào là chất oxi hóa mạnh,k chất nào k mạnh, chất nào yếu?

Nhờ các bạn chỉ càng cụ thể càng tốt. Cám ơn nhiều

3 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 thập kỷ trước
  Câu trả lời yêu thích

  Chất oxi hóa mạnh có thể là đơn chất như : các halogen (F2, Cl2, Br2,...) ; nước clo, nước brom,..; O2, O3,...

  Hoặc là các hợp chất như:

  + Hợp chất của halogen : ion ClO4- , ClO, ... (tương tự cho các ion của brom).

  + Hợp chất của S : H2SO4 đậm đặc, nóng.

  + Hợp chất Nitơ như : HNO3 ; muối nitrat trong môi trường axit.

  + hợp chất của kim loại như : Ag+ ; Fe3+; KMnO4 ; K2Cr2O7 ; KCrO4; CrO3; …

  Nói tóm lại, các hợp chất có tính oxi hoá mạnh là các chất có mức oxi hoá tối đa, hoặc gần tối đa, dễ dàng nhận electron để rớt xuống mức oxi hoá thấp hơn.

  Các chất khử mạnh như:

  + các kim loại kiềm (Na, K, …) ; Ca, Ba ; và các hợp chất của kim loại như CrO ; Cr2+,…

  + H2S ; NH3; CO …

  + ion halogenua : I- ; Br- ; axit HI,HBr,…

  Nói tóm lại, các kim loại mạnh là các chất khử mạnh, các hợp chất mà có mức oxi hoá thấp nhất, dễ dàng nhường electron để tăng mức oxi hoá là các chất khử mạnh.

  Các chất có tính khử càng mạnh thì tính oxi hoá càng yếu. Tuy nhiên, các chất đã đạt mức oxi hoá cáo nhất rồi thì sẽ không có tính khử nữa và ngược lại.

  Một số chất có mức oxi hoá trung gian thì sẽ vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá (như SO2, NO, N2, Fe2+,…). Một số chất như vậy có tính khử và tính oxi hoá ngang nhau, tuy nhiên,một số chất lại có tính này mạnh hơn tính kia.

  VD: Fe2+, S, NO, N2O, Zn2+ , Al3+, Cr2O3, muối Cr3+ trong môi trường kiềm, Fe2+ (khi t/d với chất oxi hoá) .… là chất oxi hoá yếu, nó thể hiện tính khử là chủ yếu.

  Các chất như: muối Cr3+ trong môi trường axit, Cu2+, Fe2+ (khi t/d với chất khử),… sẽ thể hiện tính khử yếu, tính oxi hoá là chủ yếu.

 • Ẩn danh
  1 thập kỷ trước

  Câu hỏi chất ôxi hóa mạnh mình biết : VD như HClO4, HClO3, HClO2, HClO (theo thứ tự giảm dần đó) và muối của các gốc axit này.

  Ngoài ra còn có : F2, Cl2, O2, hoặc S, P , KMnO4, MnO2, ...

  Còn chất oxi ko mạnh và yếu thì mình chưa rõ lắm, tại vì người ta ít đề cập đến vấn đề chất oxi mà yếu với trung bình lắm nhưng mình biết 1 số chất : I2, Br2, ..

 • 1 thập kỷ trước

  Chất oxi hóa mạnh là chất dễ dàng nhận electron. trong đơn chất thì thường là phi kim nhóm 6, 7. mạnh nhất là flo. Trong hợp chất thì đó là những chất có số oxi hóa cao và có thể chuyển hóa thành số oxi hóa thấp hơn tương ứng, Vd: Cl+7, S+6,....

  Ngược lại, chất khử mạnh trong đơn chất là các kloại mạnh điển hình là nhóm 1, 2. Trong hợp chất là những chất có số oxi hóa thấp, có số oxi hóa cao hơn tương ứng, Vd: S-2, Cl-1...

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.