Không đọc được file .pdf trên dtdd NOKIA N85. Help!?

Rõ ràng trong đt em có chương trinh Adobe dùng để xem file .pdf vậy mà khi em cài vào máy rồi bắt nó đọc 1 giáo trình file .pdf 23MB thì nó báo ko đọc đc, vậy là thế nào?? nghe nói nhiều đt phải cover sang 1 đuôi khác rồi mới đọc đc hả, xin mọi ng giúp đỡ chứ mỗi lần xài computer em ko thể nào tập trung đọc đc vì... hiển thị thêm Rõ ràng trong đt em có chương trinh Adobe dùng để xem file .pdf vậy mà khi em cài vào máy rồi bắt nó đọc 1 giáo trình file .pdf 23MB thì nó báo ko đọc đc, vậy là thế nào?? nghe nói nhiều đt phải cover sang 1 đuôi khác rồi mới đọc đc hả, xin mọi ng giúp đỡ chứ mỗi lần xài computer em ko thể nào tập trung đọc đc vì nhiều cám dỗ quá(chat, web, phim...) hic hic
2 câu trả lời 2