Thuế môn bài là thuế đánh trên ngành nghề kinh doanh hay địa điểm kinh doanh?

Năm 2009, Công ty A có XN đặt thêm văn phòng khác địa điểm của Công ty A để KD và đã kê và nộp thuế môn bài. Năm 2010, giải tán XN nhưng vẫn còn hoạt động KD của XN và được theo dõi, quản lý trực tiếp trên văn phòng của Công ty A, địa điểm KD của XN trả lại cho Nhà nước. Vậy năm 2010 có phải nộp thuế môn bài cho... hiển thị thêm Năm 2009, Công ty A có XN đặt thêm văn phòng khác địa điểm của Công ty A để KD và đã kê và nộp thuế môn bài.
Năm 2010, giải tán XN nhưng vẫn còn hoạt động KD của XN và được theo dõi, quản lý trực tiếp trên văn phòng của Công ty A, địa điểm KD của XN trả lại cho Nhà nước. Vậy năm 2010 có phải nộp thuế môn bài cho XN nữa không? (Cơ cấu tổ chức của XN đã thay đổi, nội dung KD của XN vẫn còn hoạt động).

Nếu vẫn nộp thuế môn bài thì có nghĩa là thuế môn bài đánh trên ngành KD => Cứ thêm một ngành KD là phải nộp thuế môn bài?
Nếu không thì có nghĩa là thuế môn bài đánh trên địa điểm KD => một ngành nghề nhưng mở Văn phòng, đại lý, cửa hàng nhiều nời thì phải nộp thuế môn bài cho nhiều nơi?

Mong mọi người chỉ rõ, cảm ơn nhiều!
4 câu trả lời 4