Ai đã dùng máy đuổi chuột ,đuổi muỗi xin cho biết loại gì , có hiệu quả không ? cám ơn !?

1 câu trả lời 1