Việt Nam mãi mãi là nước nghèo?

Tăng trưởng GDP mỗi năm từ 6% đến 8% nhưng mà giá cả thì mỗi năm cứ tăng vùn vụt có năm tăng hơn 20%,mấy bạn có thấy rằng GDP 2009 thì xấp xỉ gần 1000USD khoảng 18,4 triệu đồng 1 người tức là 1,5 triệu 1 tháng,như vậy chỉ từ 8.000 đến 9.000 một giờ ,giả sử mấy bạn muốn ăn thịt bò đi mà thịt bò thì 130.000 kg hiện... hiển thị thêm Tăng trưởng GDP mỗi năm từ 6% đến 8% nhưng mà giá cả thì mỗi năm cứ tăng vùn vụt có năm tăng hơn 20%,mấy bạn có thấy rằng GDP 2009 thì xấp xỉ gần 1000USD khoảng 18,4 triệu đồng 1 người tức là 1,5 triệu 1 tháng,như vậy chỉ từ 8.000 đến 9.000 một giờ ,giả sử mấy bạn muốn ăn thịt bò đi mà thịt bò thì 130.000 kg hiện nay như vây với mức lương như thế các bạn dám mua 1 kg để ăn ko:)),hay là ăn hôm nay mai nhịn,trong khi lương của mỹ nó tính hơn 6 đôla 1 giờ,mà 1 kg thịt bò của nó chỉ khoảng từ 5 đôla đến 6 đôla 1 kg,rõ ràng GDP tăng 1 thì giá cả tăng 10,chán thiệt.Giờ thu nhập 1,5 tr/ tháng đố ai mà sống sung sướng nổi.Ko biết bao giờ dân vn mới khá nỗi đây.Chữ nghèo nó cứ đeo bám mãi ko biết tới bao giờ,mấy ông nhà nước ơi,giùm ơn cứu với!!
12 câu trả lời 12