Ai giải được câu này giúp em với!!!!!!!!!!!?

Câu đố này như Sau: Quả Trứng Gà có Trước hay con Gà có trước???????????? em chẳng biết cái nào trước cái nào sau hix hix mong các bạn giải giúp!
9 câu trả lời 9