Bị đau họng, sổ mũi, k sốt trong khi có bầu có sao không?

Lần đầu tiên vào cuối tháng 2, lần gần đây vào cuối tháng thứ 4. Mọi người làm ơn cho biết có ảnh hưởng gì đến thai nhi không, nếu chỉ đau họng, sổ mũi và mệt mỏi chứ không sốt hay đau đầu.
4 câu trả lời 4