Ai chơi Võ Lâm 2 Thì Cho mình Hỏi Cách ép Đồ +7 Bằng Mảnh Thiên Thạch Thì Ép Kiểu Gì Để Được +7.?

Ai Chơi Võ Lâm 2 Thì Vào Đây Cho Mình Hỏi Tí !!!!!
1 câu trả lời 1