Ai giải hộ em câu này với - Sinh học lớp 10?

Ai trả lời hộ mình câu này với: Một cốc rượu nhạt (5-6 độ) cho thêm 1 ít chuối đậy cốc bằng màng vải để nơi ấm sau vài ngày có lớp váng trắng phủ trên bề mặt: + Quá trình gì đã sảy ra? +Lớp váng trắng do vi sinh vật nào tạo ra? Ở đáy cốc có loại vi sinh vật này không? +Lớp váng trắng trên bề mặt có giống với... hiển thị thêm Ai trả lời hộ mình câu này với:
Một cốc rượu nhạt (5-6 độ) cho thêm 1 ít chuối đậy cốc bằng màng vải để nơi ấm sau vài ngày có lớp váng trắng phủ trên bề mặt:
+ Quá trình gì đã sảy ra?
+Lớp váng trắng do vi sinh vật nào tạo ra? Ở đáy cốc có loại vi sinh vật này không?
+Lớp váng trắng trên bề mặt có giống với lớp váng trắng của muối không
+Khi muối dưa , trên bề mặt lớp dưa phủ 1 lớp váng trắng là lúc dưa đạt độ ngon nhất đúng không? Giải thích.
+Rượu vang nếu không được thanh trùng đúng cách sẽ có vị chua vì sao?
Cảm ơn mọi người nha
Mình đang cần gấp mọi người trả lời dùm mình nhanh nha
1 câu trả lời 1