Xin các bạn chỉ dùm nơi bán đèn trang trí phòng?

đèn trang trí bằng gổ hình cô gái mặc áo dài cao khoảng 1,5 m ,không có đầu mà thay bằng chụp đèn để gắn đèn bóng tròn .Rất cám ơn các bạn
3 câu trả lời 3