Tôi muốn hỏi về cách burn CD!?

Tôi có một số file có dạng .FLV , tôi muốn dùng phần mềm total video converter đổi các file đó thành dạng .DAT để đầu đĩa nào cũng đọc được và dùng luôn phần mềm đó để burn các file đó vào CD rồi cho vào đầu đĩa để mở.Mong các bạn chỉ dùm !!
3 câu trả lời 3