Bảo hiểm xã hội: anh chị ơi cho em hỏi công ty tham gia bảo hiểm cho người lao động nhưng họ lại không muốn?

do họ thấy bị trừ 7.5% bảo hiểm tù tiền lương( dù giải thích quyền lợi thế nào họ cũng không muốn tham gia), vậy bây giờ công ty em có thể không tham gia bảo hiểm mà trả 21% do công ty đóng trực tiếp cho người lao động hàng tháng được không ạ?
1 câu trả lời 1