Giải toán bằng cách lập phương trình?

một căn nhà hcn có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng và chu vi là 40m . tính diện tích căn nhà
3 câu trả lời 3