Giải bài toán bang cách lập phương trình ( cứu )?

một hcn có chu vi 80m nếu giảm CD 6m và tăng CR 2m thì diện tích giảm 44mét vuông . tính CD CR
5 câu trả lời 5