Hỏi! thuốc tanaka và superkan với ginkgo biloba là chung 1 tác dụng đúng không?

tớ thắt mắc là nên mua loại nào vì nghe nói 3 loại trên đều 1 công dụng
Xin các bạn chĩ dẫn giúp tớ
4 câu trả lời 4