Trong biên lai giao dịch ATM thì chữ: DER có nghĩa là gì?

Làm ơn giúp tôi. Chân thành cảm ơn

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Documentation Evaluation Record

    Bản ghi Đánh giá Tài liệu hoặc Tài liệu đánh giá Record

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.