Trong biên lai giao dịch ATM thì chữ: DER có nghĩa là gì?

Làm ơn giúp tôi. Chân thành cảm ơn
1 câu trả lời 1