Chào các bạn, cho thỏ con đố 1 các bạn 1 câu đô chữ nhé?

Câu đố thế này: Em là màu của lá non, Bỏ đầu đi sẽ lớn khôn nhất nhà. Chia đôi nửa dưới lìa ra, Nửa trên còn lại chẳng là gần nhau? Bạn nào biết hãy trả lời nhanh nhé, mà... không biết cũng trả lời luôn cho vui, hi hi! Nếu thấy câu đố hay thì tiện tay cho thỏ con 1*... hiển thị thêm Câu đố thế này:
Em là màu của lá non,
Bỏ đầu đi sẽ lớn khôn nhất nhà.
Chia đôi nửa dưới lìa ra,
Nửa trên còn lại chẳng là gần nhau?
Bạn nào biết hãy trả lời nhanh nhé, mà... không biết cũng trả lời luôn cho vui, hi hi!
Nếu thấy câu đố hay thì tiện tay cho thỏ con 1* thú vị nhé!
20 câu trả lời 20