Cách crack idm 5.18 help me !?

em có dùng idm bản 5.28 nhưng quên crack giờ nó hết hạn hiện ra cái bảng to đùng đòi key . giờ em muốn crack nó cũg ko đc ai có thể chỉ cho em cách crack đc ko . Ko tìm thấy nó ở thank task để tắt làm sao crack đây ai giúp với
3 câu trả lời 3