Hỏi nàng bán chiếu gon . thơ của Nguyễn Trãi ?

bạn nào thích bài thơ này ? "Em ở nơi nào bán chiếu gon. chẳng hay chiếu ấy hết hay còn. xuân xanh ước được bao nhiêu tuổi. đã có chồng chưa được mấy con. Em ở tây hồ bán chiếu gon. cớ chi ông hỏi hết hay còn. xuân xanh xấp xỉ tròn chăng lẻ. chồng còn chưa có có chi... hiển thị thêm bạn nào thích bài thơ này ?

"Em ở nơi nào bán chiếu gon.
chẳng hay chiếu ấy hết hay còn.
xuân xanh ước được bao nhiêu tuổi.
đã có chồng chưa được mấy con.
Em ở tây hồ bán chiếu gon.
cớ chi ông hỏi hết hay còn.
xuân xanh xấp xỉ tròn chăng lẻ.
chồng còn chưa có có chi con.
..."

http://www.suprememastertv.com/au/bbs/bo...
7 câu trả lời 7