Cách thu nhỏ icon trên màn hình?

Tôi mới cài Win 7, các icon hiện lên trên màn hình quá lớn ... Xin chỉ giúp cách làm cho nó ...nhỏ lại giùm (tôi đã vào control panel - display- screen resolution để chỉnh, nhưng không được) Cám ơn rất nhiều.
8 câu trả lời 8