1/tại sao công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ lại phát triển mạnh?

2/Tại sao Đông Nam Bộ lại có sức hút đầu tư nước ngoài?
3/Tại sao ngành chế biến lương thực - thực phẩm ở Đồng bằng sông Cửu Long lại phát triển mạnh?
4/Vùng kinh tế trọng điểm phía nam có vai trò gì trong phát triển kinh tế xã hội ở Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long
2 câu trả lời 2