Các bạn ơi hitler có bạn nào hâm mộ hitle không,vì trí tuệ của ông ấy đó?

rõ ràng hitler là kẻ ác.nhưng mà trong lịch sử mình chưa thấy ai có trí tuệ tuyệt vời như ông này.suy nghĩ của ông ta vượt xa những gì người ta hay thấy và quá mức tưởng tượng của con người.mình thấy những nhân vật lịch sử chưa có ai mà được như ông ta.gần như mọi kế hoạch của ông ta đều logic từ nghĩ đến làm.ông... hiển thị thêm rõ ràng hitler là kẻ ác.nhưng mà trong lịch sử mình chưa thấy ai có trí tuệ tuyệt vời như ông này.suy nghĩ của ông ta vượt xa những gì người ta hay thấy và quá mức tưởng tượng của con người.mình thấy những nhân vật lịch sử chưa có ai mà được như ông ta.gần như mọi kế hoạch của ông ta đều logic từ nghĩ đến làm.ông ta chỉ thất bại vì quá kiệu ngạo bởi chứng hoang tưởng mà ra thôi.mình hâm mộ trí tuệ của ông ta lắm.tự nhiên thế mà.có bạn nào cho ý kiến về ông này không?hâm mộ trí tuệ ông ta có được không?
5 câu trả lời 5