Khởi động computer bằng USB , nhờ các bạn chỉ dùm ?

máy vi tính tôi bị hư ổ dĩa cứng ,ổ này thuộc loại ATA giờ không còn bán nữa...tôi có thể khởi động bằng USB ?
1 câu trả lời 1