Ai biết, xin chỉ giùm?

HCT có mấy đứa em nhờ đưa hình ảnh lên làm Avatar, nhưng hct không thể nào đưa lên được, vì vào hs thì chưa có trang Profile, nhưng tìm hoài vẫn không thấy thiết lập profile chổ nào, ở "thông tin tài khoản" khi click vào thiết lập profile, hay sửa profile đều nhận được thông báo là: "rất tiếc bạn... hiển thị thêm HCT có mấy đứa em nhờ đưa hình ảnh lên làm Avatar, nhưng hct không thể nào đưa lên được, vì vào hs thì chưa có trang Profile, nhưng tìm hoài vẫn không thấy thiết lập profile chổ nào, ở "thông tin tài khoản" khi click vào thiết lập profile, hay sửa profile đều nhận được thông báo là: "rất tiếc bạn không truy cập được trang này"...
Nếu bạn nào biết xin chỉ dẩn giùm, hct xin đơn ta, (nhầm) đôi tạ (hình như lại nhầm) àh, xin đa tạ
5 câu trả lời 5