Sau khi CMT8 thành công, tại sao Hồ Chí Minh lại nói tình hình CMVN lúc này như "ngàn cân treo sợi tóc"?

Mình mới gia nhập, hi vọng được các bạn ủng hộ, tks!
7 câu trả lời 7