Thế này là thé nào Ý gì đây?

cho mình ý kiên đi Help chỉ vì hay ngồi gần nghe ngời lớn tuổi có gia đình hay người già bên họ hàng nhà mình là mình bị người anh họ bên chị dâu của anh họ mình bảo là trẻ phải ngồi ần người trẻ... ý là gì Chỉ nói bóng gió thôi không nói trực tiếp
11 câu trả lời 11