Xin hỏi về việc thủ tục vay vốn ngân hàng có thế chấp:?

Tôi muốn vay vốn ở ngân hàng phát triễn nông thôn có thế chấp sổ đỏ, vậy cần những thủ tục gì? Ngân hàng có giữ lại sổ đỏ bản chính không? và photô công chứng sổ đỏ cho ngân hàng để làm gì?. Xin cảm ơn!
10 câu trả lời 10