Em có email là @yahoo.com.vn nhưng khi em dùng email đăng kí thì em ghi là @yahoo.com làm sao để nhận mail ạ?

em muốn nhận mail ở hòm thư @yahoo.com thì làm sao ạ
4 câu trả lời 4