Đang tìm đề tài sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực kế toán?

Mọi người ơi làm ơn giúp mình với. Năm nay mình đăng ký chiến sĩ thi đua nhưng phải viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm mới được. Mình là dân kế toán, biết viết gì bây giờ??? Ai có thể giúp mình?
4 câu trả lời 4