Đặt tên con họ Đinh thế nào ?

Tên Đinh Xuân Trí SN 1980, Vợ Đoàn Thị Tuyết Minh SN 1982. Chúng tôi chuẩn bị sanh cháu trai vào tháng 04/2010, nhưng vẫn chưa tìm được cái tên nào để đặt tên cho Cháu thích hợp. Tôi muốn lấy tên Mẹ để làm chữ lót cho con (VD: Đinh Minh Tiến), Kính nhờ quý vị cho lời khuyên.
14 câu trả lời 14