Mình quen một người bạn trên mạng, sau một thời gian người đó truy nhập trộm vào mail của mình và đọc?

thư của mình gửi cho bạn bè, mình buồn quá! như vậy người ấy có vi phạm pháp luật không?
Cập nhật: Do mình qú tin bạn nên cung cấp cho bạn ngày tháng năm sinh, MK của tôi cũng chính là ngày tháng năm sinh nên họ truy nhập trộm.Như vậy sẽ phạm tội gì và PL sử phạt như thế nào? xin các bạn chỉ giúp
9 câu trả lời 9