Có ai muốn kết bạn không?

Nhà mình có một người chị nhưng bây giờ chị đi học xa ở nhà có một mình buồn quá hà!Mình rất muốn nói chuyện với ai đó!
Cập nhật: hihi quên cho địa chỉ nick của mình nà:niko_emxeko
15 câu trả lời 15