...có bạn nào biết thông tin,tài liệu nói về nền văn minh châu allantich cổ đại không ?

...tôi nge nói thời cổ xưa địa cầu của chúng ta nền văn minh đã phát triển hơn hiện nay ...vì lý do ...khoa học phát triển không song trùng với nền khoa học tân linh...nên đã bị xóa sổ...
Cập nhật: cảm ơn các bạn gé tthăm và tâm sự...
2 câu trả lời 2