Tại sao nước Việt chúng ta chưa giàu bằng Hàn , Nhật... người Việt có đoàn kết không?

sau bao năm được gọi là " giải phóng " , tại sao nước Việt vẫn chưa giàu bằng các nườc khác trong châu á ( vẫn còn nhận tiền từ Nhật , rồi ăn hối lộ ). Trong khi Nhật bị bom nguyên tử , sau 30 năm khoảng năm 80 đến nay là thành cường quốc , Hàn , trung quốc, singapore cũng thế. Người Việt tự hào... hiển thị thêm sau bao năm được gọi là " giải phóng " , tại sao nước Việt vẫn chưa giàu bằng các nườc khác trong châu á ( vẫn còn nhận tiền từ Nhật , rồi ăn hối lộ ). Trong khi Nhật bị bom nguyên tử , sau 30 năm khoảng năm 80 đến nay là thành cường quốc , Hàn , trung quốc, singapore cũng thế.

Người Việt tự hào là thông minh, sao mà từ năm 75 đến giờ vẫn còn năm trong danh sách các nước chậm phát triển, tỉ lệ lương quá thấp trong khu vực. vì đâu là điểm yếu của nước việt ta?

ĐẾN BAO GIỜ NƯỚC VIỆT MỚI ĐƯỢC NHƯ NHẬT , NHƯ MỸ ?
8 câu trả lời 8