Về toán violympic lớp 9?

cho tam giác ABC vuông tại A,phân giác BD,5DA=3DC.tính BC
1 câu trả lời 1